Kontaktujte nás+-

soutez

Staň se modelkou Livien, vyhraj spoustu cen, nafoť krásné fotky a natoč spot!

 

9.5. 2017
A je to tu! Máme tři vítězky soutěže STAŇ SE TVÁŘÍ KAMPANĚ LIVIEN.


 

Vítězkám gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme! Více na fcb ZDE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé dámy, děkujeme všem, které jste se zúčastnily naší soutěže "Staň se tváří kampaně Livien". V tuto chvíli vybíráme tři finalistky, ale není to vůbec jednoduché, zaujaly jste nás opravdu všechny. :) Ty, které vybereme, budou emailem vyzvány k osobnímu setkání, které se uskuteční 10. května v Praze. Přihlašování do soutěže je ukončeno, tak nyní už jen zbývá si držet palce! :) O průběhu i výběru finalistek vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu i zde na facebooku. Přejeme hodně štěstí, tým Livien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chceš zažít den jako opravdová hvězda? K tomu získat hodnotné dárky, užít si legraci, zažít nové zážitky a poznat nové kamarádky?

Mezi našimi zákaznicemi hledáme 3 ženy mezi přibližně 18 let - 45 lety, které by se staly tváří nové kampaně Livien! Nemáš zrovná míry modelky? Nevadí, nehledáme dokonalé krásky, ale přirozeně hezkou a milou osobnost. Do akce je možné se přihlásit ve dnech 2. 4. – 1. 5. 2017 

​Co můžeš získat?
Celosvětovou slávu ti slíbit nemůžeme, ale slibujeme, že se o tebe postará přátelský team Livien a zažiješ skvělé zážitky. Nafotíš krásné outfity pro potřeby Livien a fotky samozřejmě dostaneš. Především ale natočíš spolu s dalšími výherkyněmi profi reklamní spot Livien pod taktovkou profesionálního režiséra, který stojí za řadou úspěšných kampaní!

K tomu všemu dostaneš stylovou kabelku značky Victoria´s Secret v minimální hodnotě 2 200 Kč, kosmetickou taštičku Victoria´s Secret v přibližné hodnotě 1 700 Kč, třpytivé náušnice z chirurgické oceli v hodnotě 580 Kč a luxusní vysoce kvalitní kosmetiku Priody v hodnotě cca 1 000 Kč. Tedy krásné dárky v celkové hodnotě přibližně 5 480 Kč!
 
Co pro to musíš udělat?
Zaregistruj se pro odběr newsletteru na naši stránce www.livien-kabelky.cz a pošli nám alespoň dvě fotografie na email:
obchod@livien-kabelky.cz, do předmětu uveď TVAR LIVIEN. Jednu fotku přirozenou, kde budeš vidět celá a k tomu druhou s detailem tvého obličeje. K fotografii nám napiš, proč zrovna ty by ses měla stát novou tváří Livien a pár větami se nám představ a nezapomeň sdílet naši facebookovou stránku Livien Kabelky se svými přáteli. V průběhu soutěže může být jedna tvá fotografie uveřejněná na fcb Livien, kde tě mohou svým likem tvý přátelé podpořit a tyto laiky pak také mohou rozhodnout v případě, že se budeme rozhodovat mezi více dívkami. Ovšem tvé foto na fcb není podmínkou! Pokud si to nepřeješ, napiš nám to, jinak se počítá s tím, že souhlasíš.  Ze zaslaných fotografií vybere Livien tři dámy - vítězky, se kterými se osobně potkáme a o které se budeme starat jako o opravdové hvězdy.

Držíme palce, možná to můžeš být právě ty!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky soutěže

1.    Pořadatelem Akce je společnost LIVIEN.CZ s.r.o., se sídlem Dobročovická 975, 250 82 Úvaly u Prahy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 212057, IČ: 01807528, DIČ: CZ01807528 (dále jen „Pořadatel“).
2.    Do akce je možné se přihlásit ve dnech 2. 4. – 1. 5. 2017 (dále jen „Doba pro přihlášení do Akce“) prostřednictvím  emailu: info@livien-kabelky.cz, předmět emailu: TVAR LIVIEN
3.    Účastníkem Akce může být fyzická osoba ženského pohlaví starší 18 let (včetně), která není zaměstnankyní Pořadatele či příbuzná či jinak spřízněná se zaměstnancem Pořadatele, která zaregistruje svůj email na stránkách Pořadatele www.livien-kabelky.cz  a přihlásí se emailem do Akce, zašle své minimálně dvě fotografie dle zadání a udělí souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s případným zveřejněním na facebookové stránce Livien. Pakliže si Účastnice Akce nepřeje uveřejnění fotografie na fcb profilu Livien, napíše to emailem Pořadateli. 
4.    Fotografie Účastníků Akce mohou být zveřejněny v průběhu probíhání soutěže a po skončení soutěže na facebookovém profilu Livien vyjma těch, které napsali, že s uveřejněním nesouhlasí.
5.    Tři Účastnice Akce (dále jen „Finalistky Akce“), které budou vybrané majitelkami firmy Livien.cz,  budou emailem  vyzvány k osobnímu setkání s jednou ze spolumajitelek firmy, které proběhne dne 10. 5. 2017 (místo bude upřesněno!, bude v hl. městě Praha).
6.    Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka či Finalistku Akce z Akce, a to zejména v případě, že má Pořadatel podezření, že Účastník Akce jednal v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, dopustil se podvodného jednání v souvislosti s Akcí, pokud by nebylo možné Účastníka Akce emailem či telefonicky kontaktovat, pokud Účastník Akce poškozuje pověst Pořadatele nebo Akce, porušil obecně závazné právní předpisy nebo jednal v rozporu s oprávněnými zájmy třetích osob.
7.    V případě, že by došlo k vyřazení některé z Finalistek Akce, Pořadatel vybere jinou účastnici i po vyhlášení výsledků.
8.    Tři vybrané Finalistky Akce, která firma Livien.cz vybere, získají každá 1x slevovou poukázku pro nákup zboží na www.livien-kabelky.cz sleva ve výši  550,- Kč. Dále kabelku značky Victoria´s Secret v minimální hodnotě 2200 Kč,  kosmetickou taštičku Victoria´s Secret v přibližné hodně 1700 Kč, náušnice z chirurgické oceli v hodnotě 580 Kč a kosmetiku Priody v hodnotě cca 1 000 Kč. Veškeré ceny uvedených dárků jsou platné před případným zlevnění produktů.
9.    Poukázky, dárky  budou Finalistkám Akce, které byly vybrané firmou Livien.cz, předány po skončení  spolupráce tj. po natočení video spotu. Na vydání Výhry není právní nárok.
10.    Finalistky se do konce roku 2017 stanou  tváří některé z reklamních kampaní Pořadatele, s čímž Výherkyně přihlášením do Akce výslovně souhlasí. Konkrétní kampaň bude vybrána Pořadatelem. Během takové reklamní kampaně budou pořízeny fotografie Výherkyně a dále též videozáznamy s její podobiznou (dále jen „Fotografie Finalistky“), které mohou být následně umístěny či vysílány na obrazovkách zejména kdekoliv na stránkách www.livien-kabelky.cz a www.livien.cz , na facebookovém profilu Livien, dále na propagačních materiálech, plakátech firmy Livien. Dále finalistky souhlasí s uveřejněním video spotu a fotografií Finalistek v jakýkoli médií za účelem propagace firmy Livien a podpory prodejce produktů na stránkách Livien. Finalistky nemají právo na úplatu za pořízení a uveřejnění svých fotografií a video spotu. Pořadatel však není povinen kampaň, v níž bude Finalistka angažována, uskutečnit, fotografie Finalistky  pořídit či je uveřejnit. Finalistka zároveň nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele do konce roku 2017 projít zásadní změnou vzhledu, kterou se rozumí zejména nápadná změna délky či barvy vlasů či změna vzhledu díky zákroku plastické chirurgie. V případě, že Výherkyně poruší toto ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
11.    Každá finalistka bude s Pořadatelem spolupracovat maximálně 3x v průběhu roku 2017 i na dalších marketingových akcích Pořadatele, bude případně pořizovat rozhovory, zúčastní se případných reklamních kampaní a to bez nároku na úplatu. Pořadatel má povinnost o takové akci a o způsobu spolupráce informovat  Finalistku nejpozději 14 dnů předem a Finalistka má povinnost se akce Pořadatele zúčastnit či na ní dle pokynů Pořadatele vystupovat či jinak spolupracovat. V případě, že Finalistka poruší toto ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč.
12.    Pořadatel je oprávněn uskutečnit jakoukoliv další marketingovou kampaň s využitím fotografií Účastníků Akce, které pořídil v Době pro přihlášení do Akce. Za takové použití fotografií nemají Účastníci Akce nárok na úplatu.
13.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit Akci
14.    Každá Účastnice Akce přihlášením do Akce uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v čl. 3 těchto pravidel, pověřenými pracovníky Pořadatele jako správce, jakož i se zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to jak manuálně, tak automatizovanými prostředky, za účelem své účasti v Akci a dále za účelem marketingových, obchodních či reklamních aktivit Pořadatele. Účastník Akce souhlasí s tím, že bude dostávat elektronickou poštou reklamní a informační zprávy a materiály týkající se Akce a dále obchodní  a reklamní činnosti Pořadatele. Každá Účastnice Akce uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolně a na dobu nejvýše 5ti . Účastnice Akce dále:
    1.    ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souhlasí s tím, že bude ze strany fotografa Pořadatele vyfotografována pro potřeby firmy Livien a dále pro marketingové účely Pořadatele, a uděluje Pořadateli svůj souhlas s užitím Fotografií, jakož i všech složek projevů osobní povahy Účastnice Akce, které jsou na Fotografiích zachyceny, všemi způsoby, zejména k reklamním, marketingovým a obchodním účelům Pořadatele, kdy Fotografie a na nich zachycené projevy osobní povahy Pořadatel bude šířit a používat v médiích včetně internetu;
    2.    pro případ, že při tvorbě Fotografie vznikne autorské dílo nebo umělecký výkon ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Účastnice/Finalistka Akce Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu autorské dílo nebo umělecký výkon užít jakýmkoli způsobem;
    3.    uděluje Pořadateli právo Fotografie, jakož i všechny složky projevů osobní povahy Účastnice/Finalistka Akce zpracovat, doplnit a libovolně upravit;
    4.    v případě, že se Účastnice stane Finalistkou, souhlasí s pořízením záznamů a složek projevů osobní povahy a dále s jejich užitím v rozsahu dle písm. a) – c) tohoto článku obdobně též pro veškeré další výstupy, které vzniknou v souvislosti s účastí Finalistky v reklamních kampaních Pořadatele.
Tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu šíření a jsou udělována bezplatně, tj. Finalistkám Akce nevzniká v této souvislosti jakékoli právo na jakékoli plnění ze strany Pořadatele či jiné třetí osoby. Pořadatel není povinen výše uvedená oprávnění využít.
15.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla, přičemž v takovém případě má Účastnice Akce právo ukončit svoji účast na Akci. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webu www.livien-kabelky.cz
 

 

 

seznammřížka
Zobrazit:
Řadit podle:
  • Kabelka Michael Kors Sullivan large messenger natural
    Sleva
    Krásná luxusní kabelka světové značky Michael Kors. Kabelka kombinuje kvalitní pevné plátno a kůži pebble. Zlaté kovy. Uvnitř kapsa na zip a volné přihrádky. Odnímatelný nastavitelný popruh. Rozměry cca: ..
    9.850Kč 7.450Kč
    Dostupnost cca 14 dní